SEARCH
czech version | english version
 

1. Provize za datové přenosy (připojení na internet)

Vaše provize jsou vypláceny na základě objemu přenesených dat zákazníky sítě MyNET prostřednictvím vašeho Hotspotu. Podrobné vyúčtování, které je podkladem pro výpočet provizí vám bude zasíláno jednou měsíčně.

Typ zákazníka

Jednotka

Provize

"Paušální" zákazník, který si objednal službu na vašem Hotspotu

1 MB

0.4 Kč*

"Příchozí" zákazník, který využívá váš Hotspot pouze dočasně a službu si objednal na jiném Hotspotu sítě MyNET.

1 MB

0.1 Kč

* Provize budou vyplaceny pouze do výše 1000 MB přenesených dat měsíčně, tj. 400 Kč za jednoho zákazníka.

Zde si můžete stáhnout kalkulátor zisku ve formátu MS Excel.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH pokud není uvedeno jinak.

2. Provize za hlasové služby

Vaše provize za telefonování zákazníků v síti MyNET prostřednictvím vašeho Hotspotu činí 20% z marže společnosti TSGCom, s.r.o. na poskytnuté hlasové služby.

3. Provize za prodej reklamy

Vaše provize za prodej reklamy v síti MyNET činí 40% z ceny vyúčtové zákazníkovi.