SEARCH
czech version | english version
 

1. Provize za datové přenosy (připojení na internet)

Vaše provize jsou vypláceny na základě objemu přenesených dat zákazníky sítě MyNET prostřednistvím vašeho Hotspotu. Podrobné vyúčtování, které je podkladem pro výpočet provizí vám bude zasíláno jednou měsíčně.

Služba

Jednotka

Provize

Předplacená služba účtovaná podle objemu přenesených dat

1 MB

0.5 Kč

Předplacená služba účtovaná podle doby připojení

1 min

0.4 Kč

Zde si můžete stáhnout kalkulátor zisku ve formátu MS Excel.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH pokud není uvedeno jinak.

2. Provize za hlasové služby

Vaše provize za telefonování zákazníků v síti MyNET prostřednictvím vašeho Hotspotu činí 20% z marže společnosti TSGCom, s.r.o. na poskytnuté hlasové služby.

3. Provize za prodej reklamy

Vaše provize za prodej reklamy v síti MyNET činí 40% z ceny vyúčtové zákazníkovi.

4. Vlastní reklama

Jako náš partner máte nárok na slevu ve výši 60% na reklamu vlastních produktů a služeb prostřednictvím vašeho Hotspotu a 20% na všech ostatních Hotspotech v síti MyNET.